Digitalt

Spedify er et kjempespennende prosjekt der vi er med helt fra starten i utviklingen av forretningskonsept, selskapets navn, logo, og visuell og språklig profil. Vi utviklinger nettsider og bistår i oppsett av systemarkitektur i samarbeid med prosjekteier AssistCo.

Varehotell

Spedify blir en leverandør av tredjepartslogistikk (3PL) for nettbutikker - et varehotell. Ved å sette ut varehåndteringen helt fra mottak av varer til lagerhold, pakking, sending og retur, kan nettbutikker effektivisere driften og fokusere på å selge produkter i et konkurranseutsatt marked.

Spedify blir en leverandør av tredjepartslogistikk (3PL) for nettbutikker - et varehotell.

Samarbeid

Vi har utført markedsanalyse og vært en samarbeidspartner i utformingen av forretningsplanen. Et siktemål er at nettbutikker i større grad skal oppdage gevinsten ved å sette ut varehåndteringsfunksjonen til en spesialisert logistikktjeneste, og et virkemiddel for å oppnå dette er enkel og oversiktlig prising av tjenesten. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, og vi kommer tilbake med mer informasjon når tjenesten nærmer seg markedet.


Rjukan Events produserer nettsider og nettbutikker i Wordpress og Webflow. Les mer om våre digitale tjenester her, og ta gjerne kontakt med oss for en prat nye digitale løsninger.

No items found.